ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> คุณสมบัติ ของครูเกษตร ตามความต้องการ ของนักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์ สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
คุณสมบัติ ของครูเกษตร ตามความต้องการ ของนักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์ สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
Creator
ยุทธพงษ์ คุปตวุฒินันท์
Subject
ครูเกษตร
Subject
โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์ -- การศึกษาและการสอน
Subject
สจล. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี -- บทความ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ธรรมรงค์ กันทัด
Contributor
เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล
Contributor
ปวริศา สีพั้ว
Contributor
สุรินทร์ เสถียรสิริวัฒน์
Contributor
รัชดากร พลภักดี
Date.Created
2553
Date.Issued
2561-04-18
Date.Modified
2561-04-18
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISBN
16853954
Identifier.KMITL CODE
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 9, ฉบับที่ 1 (ต.ค.-มี.ค. 2553) 82-89
Source.CallNumber
บทความ
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33