ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> สภาพปัญหาและความต้องการ การใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ของครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเขต ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือตอนบน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
สภาพปัญหาและความต้องการ การใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ของครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเขต ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือตอนบน
Creator
ศุภชัย รอยศรี
Subject
การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Subject
แบบเรียนสำเร็จรูป
Subject
สจล. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี -- บทความ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2554
Date.Issued
2561-04-17
Date.Modified
2561-04-17
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISBN
16853954
Identifier.KMITL CODE
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 10, ฉบับที่ 1 (ต.ค.-ม.ค. 2554) 254-259
Source.CallNumber
บทความ
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218