ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> พระราชกิจส่วนพระองค์ (บางประการ) ของรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 6

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
พระราชกิจส่วนพระองค์ (บางประการ) ของรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 6
Creator
จุลลดา ภักดีภูมินทร์
Subject
มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
Subject
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-2411
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2536
Date.Issued
2561-04-17
Date.Modified
2561-04-17
Type
จดหมายเหตุ/KMITL E-Textual
Format
application/pdf
Identifier.Bibliographic Citation
เลาะวัง ล.4 กรุงเทพฯ โชคชัยเทเวศร์ 2536 หน้า 199-205
Source
K45
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.243.17.113