ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เทคนิคการฝึกอบรม

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เทคนิคการฝึกอบรม
Creator
ชนกพร บุญศาสตร์
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Subject
การฝึกอบรม -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Subject
สจล. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี -- บทความ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี
Contributor
ฉันทนา วิริยเวชกุล
Date.Created
2554
Date.Issued
2561-04-11
Date.Modified
2561-04-11
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISBN
16853954
Identifier.KMITL CODE
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 10, ฉบับที่ 1 (ต.ค.-ม.ค. 2554) 166-172
Source.CallNumber
บทความ
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.50.201