ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสม ทางการตลาดบริการและพฤติกรรม การเลือกเช่าอพาร์ทเมนท์ ของพนักงานที่ทำงานในสนามบินสุวรรณภูมิ ในเขตลาดกระบัง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสม ทางการตลาดบริการและพฤติกรรม การเลือกเช่าอพาร์ทเมนท์ ของพนักงานที่ทำงานในสนามบินสุวรรณภูมิ ในเขตลาดกระบัง
Creator
บัญชา ปล้องอ้วน
Subject
การจัดการตลาด
Subject
ห้องชุด
Subject
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -- พนักงาน -- พฤติกรรม
Subject
สจล. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี -- บทความ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร
Contributor
อตินุช กาญจนพิบูลย์
Date.Created
2554
Date.Issued
2561-04-10
Date.Modified
2561-04-10
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISBN
16853954
Identifier.KMITL CODE
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 10, ฉบับที่ 1 (ต.ค.-ม.ค. 2554) 123-134
Source.CallNumber
บทความ
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77