ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> อุปกรณ์แมกนีโตทรานซิสเตอร์สำหรับการตรวจจับสนามแม่เหล็กสามทิศทางด้วยเทคโนโลยีซีมอส

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
อุปกรณ์แมกนีโตทรานซิสเตอร์สำหรับการตรวจจับสนามแม่เหล็กสามทิศทางด้วยเทคโนโลยีซีมอส
Title.Alternative
The magnetotransistor for 3-Axis magnetic field measurement based on CMOS technology
Creator
ชนะ ลีภัทรพงศ์พันธ์.
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
แมกนีโตทรานซิสเตอร์.
Subject
ปรากฏการณ์ฮอลล์.
Subject
อุปกรณ์ตรวจจับ.
Subject
สนามแม่เหล็ก.
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า -- วิทยานิพนธ์. (ปริญญาเอก)
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า -- วิทยานิพนธ์.
Description.Abstract
บทคัดย่อ: วิทยานิพนธ์นี้นำเสนออุปกรณ์แมกนีโตทรานซิสเตอร์สำหรับการตรวจจับสนามแม่เหล็กสามทิศทางด้วยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตซีมอส อุปกรณ์ถูกพัฒนาสำหรับการใช้พลังงานที่น้อยลงและสามารถตรวจจับสนามแม่เหล็กสามทิศทางด้วยอุปกรณ์เพียงตัวเดียว กลไกการตรวจจับสนามแม่เหล็กสามทิศทางอาศัยการเบี่ยงเบนและการรวมตัวใหม่ของพาหะทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างกระแสเบสและกระแสคอลเลคเตอร์ (ΔICB) โครงสร้างประกอบด้วย อิมิตเตอร์หนึ่งขั้วสร้างจากสารกึ่งตัวนำชนิดพี คอลเลคเตอร์สี่ขั้วสร้างจากสารกึ่งตัวนำชนิดพีและเบสสี่ขั้วสร้างจากสารกึ่งตัวนาชนิดเอ็น โดยขั้วทั้งหมดสร้างบนฐานรองชนิดเอ็น การทำงานของอุปกรณ์อาศัยผลของสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำแรงกระทำต่อพาหะในการเคลื่อนที่ทั้งสี่ด้านจากขั้วอิมิตเตอร์ไปที่ขั้วคอลเลคเตอร์และขั้วเบส การเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าในการตรวจจับสนามแม่เหล็กสามทิศทาง สามารถเกิดขึ้นได้ในรูปแบบการทำงานแยกขั้วกระแสและการรวมกระแส การออกแบบและกระบวนการผลิตอาศัยเทคโนโลยีการผลิตซีมอสสำหรับการออกแบบที่มีความกว้างอิมิตเตอร์ขนาดเล็ก, การแยกส่วนของกระแสการฉีดพาหะทั้งสี่ด้านและสามารถสร้างร่วมกับวงจรรวมได้ จากการศึกษาการตอบสนามแม่เหล็กแบบตัวเดี่ยวและแบบรวม ที่กระแสการทำงานอิมิตเตอร์ 10 mA มีค่าความไวในการตรวจจับสนามแม่เหล็กแบบสัมพัทธ์ในการตอบสนองสนามแม่เหล็กทิศทาง Bx, By และ Bz ในช่วง 1-3 %/T ในการทดลองแบบรวมกระแสอิมิตเตอร์ถูกแบ่งเป็นสี่ส่วนมีค่าการตอบสนองสนามแม่เหล็ก ทิศทาง Bx, By และ Bz ในช่วง 1-3 %/T การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์แมกนีโตทรานซิสเตอร์สามารถใช้ได้กับระบบบ่งบอกสถานะการเปิดและปิด (Proximity sensors) ที่มีการเข้ารหัสสนามแม่เหล็กเพื่อความปลอดภัยสูงได้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เติมพงษ์ เพ็ชรกูล
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-04-10
Date.Modified
2561-04-10
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ช141อ 2559
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาเอก
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70