ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การประยุกต์ใช้ขดลวดตัวนำยิ่งยวดเพื่อเพิ่มความสามารถการข้ามผ่านความผิดพร่องแลลดการแกว่งของกำลังไฟฟ้าของกังหันลมที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำชนิดป้อนสองทาง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การประยุกต์ใช้ขดลวดตัวนำยิ่งยวดเพื่อเพิ่มความสามารถการข้ามผ่านความผิดพร่องแลลดการแกว่งของกำลังไฟฟ้าของกังหันลมที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำชนิดป้อนสองทาง
Title.Alternative
Application of superconducting coil to enhance fault ride through capability and alleviate power fluctuation of doubly FED induction generator wind turbine
Creator
ธนพนธ์ การัยภูมิ.
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด.
Subject
ระบบไฟฟ้ากำลัง.
Subject
กังหันลม.
Subject
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำ.
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า -- วิทยานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า -- วิทยานิพนธ์.
Description.Abstract
บทคัดย่อ: วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอการประยุกต์ใช้ขดลวดตัวนำยิ่งยวด (Superconducting Coil) เพื่อเพิ่มความสามารถการข้ามผ่านความผิดพร่องและลดการแกว่งของกำลังไฟฟ้าของกังหันลมที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำชนิดป้อนสองทาง (Doubly Fed Induction Generator: DFIG) ซึ่งต่อกับระบบไฟฟ้ากำลัง ขดลวดตัวนำยิ่งยวดนอกจากจะทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์สะสมพลังงานแม่เหล็กแบบยิ่งยวด (Superconducting Magnetic Energy Storage: SMES) แล้วยังทำหน้าที่เป็นตัวจำกัดกระแสฟอลต์ (Fault Current Limiter: FCL) ในการศึกษานี้ ได้ทำการหาขนาดขดลวดตัวนำยิ่งยวดที่เหมาะสม พลังงานสะสมเริ่มต้นที่จำเป็น และพารามิเตอร์ตัวควบคุมพีไอที่เหมาะสมด้วยวิธีกลุ่มอนุภาค (Particle Swarm Optimization) เริ่มจากการติดตั้งขดลวดตัวนำยิ่งยวดในกังหันลมชนิด DFIG เพื่อลดการแกว่งของกำลังไฟฟ้า จำกัดกระแสไฟฟ้าเกินทั้งด้านโรเตอร์และสเตเตอร์และลดแรงดันไฟฟ้าเกินที่ดีซีลิงค์ของกังหันลม DFIG ต่อมาได้ทำการออกแบบอุปกรณ์สะสมพลังงานแม่เหล็กแบบยิ่งยวดที่มีฟังก์ชันการจำกัดกระแส (Superconducting Magnetic Energy Storage With Fault Current Limiting Function: SMES-FCL) เพื่อปรับปรุงเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลังที่มีกังหันลมชนิด DFIG ต่ออยู่ สุดท้ายได้ออกแบบอุปกรณ์ SMES-FCL เพื่อใช้ปรับปรุงความสามารถการข้ามผ่านความผิดพร่องและลดการแกว่งของกังหันลม DFIG ในระบบดีซีไมโครกริด ผลการจำลองทางคอมพิวเตอร์แสดงประสิทธิผลของขดลวดตัวนำยิ่งยวดที่ประยุกต์ใช้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อิสระชัย งามหรู
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Date.Created
2557
Date.Issued
2561-04-10
Date.Modified
2561-04-10
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ธ151ก 2557
Language
tha
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218