ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การวิเคราะห์ผลตอบแทน จากการลงทุนแบบเน้นคุณค่า ของนักลงทุน รายย่อย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การวิเคราะห์ผลตอบแทน จากการลงทุนแบบเน้นคุณค่า ของนักลงทุน รายย่อย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Creator
นิรันดร์ รุ่งเรืองสุริย.
Subject
การลงทุน -- อัตราผลตอบแทน.
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -- อัตราผลตอบแทน.
Subject
สจล. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี -- บทความ.
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร.
Contributor
อตินุช กาญจนพิบูลย์.
Date.Created
2554
Date.Issued
2561-04-09
Date.Modified
2561-04-09
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISBN
16853954
Identifier.KMITL CODE
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 10, ฉบับที่ 1 (ต.ค.-ม.ค. 2554) 51-61
Source.CallNumber
บทความ
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70