ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ประวัติศาสตร์ของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ งานฉลองครบร้อยปี รัชกาลที่ 4 ที่หว้ากอ พ.ศ. 2511

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ประวัติศาสตร์ของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ งานฉลองครบร้อยปี รัชกาลที่ 4 ที่หว้ากอ พ.ศ. 2511
Creator
ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์
Subject
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 4, 2394-2411
Subject
ดาราศาสตร์
Subject
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-2411
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2525
Date.Issued
2561-03-28
Date.Modified
2561-03-28
Type
จดหมายเหตุ/KMITL E-Textual
Format
application/pdf
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารวิทยาศาสตร์ ปีที่ 36 (ส.ค. 2525) หน้า 519-524
Source
K43
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.216.28.250