ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> พระราชโอรส พระราชธิดาในรัชกาลที่ 4

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
พระราชโอรส พระราชธิดาในรัชกาลที่ 4
Creator
จุลลดา ภักดีภูมินทร์
Subject
ราชสกุล -- ไทย
Subject
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-2411
Subject
กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2535
Date.Issued
2561-03-23
Date.Modified
2561-03-23
Type
จดหมายเหตุ/KMITL E-Textual
Format
application/pdf
Identifier.Bibliographic Citation
เลาะวัง เล่ม 2 2535 หน้า 190-198
Source
K42
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.243.17.113