ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Subject
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-2411
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2539
Date.Issued
2561-03-23
Date.Modified
2561-03-23
Type
จดหมายเหตุ/KMITL E-Textual
Format
application/pdf
Identifier.Bibliographic Citation
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2539 หน้า 11-24
Source
K42
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77