ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> แมวอิเหนา เจ้าจอมมารดาวาด

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
แมวอิเหนา เจ้าจอมมารดาวาด
Creator
ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.
Subject
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-2411.
Subject
เจ้าจอมมารดา.
Subject
ราชนิกุล.
Subject
ราชสำนักและข้าราชสำนัก -- ไทย.
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2535.
Date.Issued
2561-03-22
Date.Modified
2561-03-22
Type
จดหมายเหตุ/KMITL E-Textual
Format
application/pdf
Identifier.Bibliographic Citation
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 13 (มี.ค. 2535) หน้า 160-167.
Source
K42
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77