ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> Influence of packing limit on gas-solid fluidized bed flow pattern by computational fluid dynamics

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
Influence of packing limit on gas-solid fluidized bed flow pattern by computational fluid dynamics
Creator
Kasamawan Taorat
Creator
Eakarach Bumrungthaichaichan
Creator
Santi Wattananusorn
Subject
Packaging
Subject
Computational fluid dynamics
Subject
KMITL. Faculty of Engineering|xarticle
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
Bangkok
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2016
Date.Issued
2018-03-13
Date.Modified
2018-03-13
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
Ladkrabang Engineering Journal, Vol. 33, No.1, (March 2016) 31-35
Source.CallNumber
article
Language
eng
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.195.49