ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการโก่งตัวของท่อที่เกิดจากการเชื่อมแม็กสำหรับเหล็กเกรด S355J2

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการโก่งตัวของท่อที่เกิดจากการเชื่อมแม็กสำหรับเหล็กเกรด S355J2
Title.Alternative
Analysis of the influential welding factor on the deflection of the S355J2 tube
Creator
เอกชัย ปูชนียกุล
Subject
การโก่ง (กลศาสตร์)
Subject
ท่อเหล็กกล้า -- การเชื่อม -- การวิเคราะห์
Subject
วิศวกรรมป้องกันประเทศ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการโก่งตัวของท่อเหล็กไร้ตะเข็บภายใต้กระบวนการเชื่อมซึ่งเป็นขั้นตอนการผลิตของท่อยิงจรวด โดยปัญหาที่เกิดขึ้นกับท่อยิงนั้น พบว่า ภายหลังการเชื่อมสันเกลียวกับท่อยิงจะมีการโก่งตัวของท่อเกิดขึ้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการโก่งตัวของท่อยิง คือ กระแสเชื่อม แรงดันไฟฟ้า และความเร็วในการเชื่อม ส่วนการเชื่อมแบบมีการเว้นระยะห่างของรอยเชื่อมเพื่อเป็นการลดอุณหภูมิของรอยเชื่อมที่จะเกิดขึ้นกับท่อยิง และการลดขนาดความหนาของสันเกลียวลงเพื่อเป็นการลดเวลาในการเชื่อมท่อยิงให้สั้นลงและเป็นการลดความร้อนที่จะเกิดขึ้นกับท่อยิงด้วย ในการศึกษานี้ได้ทำการทดสอบเชื่อมท่อเหล็กไร้ตะเข็บขนาดความยาว 3,000 มม. ความกว้างของท่อวัดใน 127 มม. และความหนา 5 มม. เจาะเซาะร่องตามแบบ เหล็กแผ่นเรียบขนาดความยาว 200 มม. ความกว้าง 57.3 มม. และความหนา 3 มม. ปั๊มขึ้นรูปตามแบบโมลเป็นรูปตัวยูเพื่อนำมาทำเป็นสันเกลียว โดยเหล็กทั้ง 2 ชนิดเป็นเหล็กเกรด (S355J2) ทำการเชื่อมด้วยวิธีการเชื่อมแม็ก จากผลการทดสอบพบว่าเมื่อทำการเพิ่มกระแสเชื่อม แรงดันไฟฟ้า และความเร็วในการเชื่อม จะทำให้การโก่งตัวของท่อลดลงในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่กระทบต่อความแม่นยำในการยิงจรวด และให้ผลดีกว่าการลดค่าตัวดังกล่าว
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุรินทร์ คำฝอย
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kkhsurin@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-02-21
Date.Modified
2561-02-21
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. อ873ก 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมป้องกันประเทศ)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
วิศวกรรมป้องกันประเทศ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.237.76.91