ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นสำหรับลดภาระการใช้ไฟฟ้าในโรงผลิตน้ำจืดบนเกาะสีชัง : รายงานวิจัย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นสำหรับลดภาระการใช้ไฟฟ้าในโรงผลิตน้ำจืดบนเกาะสีชัง : รายงานวิจัย
Title.Alternative
Renewable generating device from wave energy for reducible load of Koh Si-Chang freshwater plants
Creator
อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ
Creator
สมยศ เกียรติวนิชวิไล
Subject
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า -- วิจัย
Subject
พลังงานทดแทน -- วิจัย
Subject
พลังงาน -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. คณะวิศวกรรมศาสตร์ -- วิจัย
Description.Abstract
งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการวิเคราะห์และการออกแบบอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานคลื่นทะเล ซึ่งจากปัญหาการขาดแคลนพลังงานที่มีอยู่ในขณะนี้ พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนจึงได้รับ ความสนใจมากขึ้น อาทิเช่น พลังงานลม แสงอาทิตย์ ชีวภาพ รวมถึงพลังงานคลื่นทะเลเป็นพลังงาน จากธรรมซาติที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด พลังงานดังกล่าวสามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ โดยใช้เทคนิคการดึงพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นทะเลชนิดอยู่กับที่ เนื่องจากราคาอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมบำรุงที่น้อย และสะดวกกว่าแบบชนิดลอยอยู่กลางทะเล สำหรับในงานวิจัยนี้ได้ถูกนำมาใช้ทดสอบที่โรงผลิตนํ้าจืด บนเกาะสีชัง เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าบางส่วน ซึ่งจะช่วยทำให้การผลิตนํ้าจืดทำได้อย่างเหมาะลม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รูปแบบเทคนิคที่นำเสนอในโครงงานนี้จะแปลงพลังงานโดยใช้วัตถุที่ลอยน้ำ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อคลื่นทะเลได้ โดยวัตถุลอยนํ้านั้นจะถูกดันให้ลอยขึ้นและลงตามลักษณะของคลื่นทะเล แล้วต่อแกนไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งถูกยืดไว้กับที่ ในส่วนของการเชื่อมต่อนั้นจะเชื่อมต่อกันด้วยเพลาที่สามารถขบกับเฟืองของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ ในขณะที่วัตถุลอยนํ้านั้นถูกคลื่นซัด เครื่องกำเนิด ไฟฟ้าที่ถูกยึดไว้จะถูกฉุดให้หมุนไปและกลับตามลักษณะของคลื่นที่มากระทบ ส่งผลให้เครื่องกำเนิด ไฟฟ้าสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าได้ พลังงานที่ผลิตได้จะสามารถผลิตได้ตลอดเวลาที่คลื่นกระทบกับ ตัววัตถุลอยนํ้า โดยพลังงานไฟฟ้าจะถูกปรับปรุงคุณภาพให้สามารถใช้งานได้ ก่อนที่จะจ่ายให้กับโหลด ที่เชื่อมต่ออยู่
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2557
Date.Issued
2561-02-21
Date.Modified
2561-02-21
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH อ223อ 2557
Language
tha
Coverage.Spatial
ชลบุรี
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118