ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การสื่อสารข้อมูลสำหรับรายละเอียดผู้ป่วยในกลุ่มโรงพยาบาลด้วยคลื่นวิทยุ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การสื่อสารข้อมูลสำหรับรายละเอียดผู้ป่วยในกลุ่มโรงพยาบาลด้วยคลื่นวิทยุ
Title.Alternative
Data communication for the patients information among the hospitals by radio wave
Creator
ชวลิต รัตนศิริโชค
Subject
โรงพยาบาล -- ระบบสื่อสาร
Subject
คลื่นวิทยุ
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า -- วิทยานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วัลลภ สุระกำพลธร
Contributor.Role
อาจารยที่ปรึกษา
Contributor.Email
kswanlop@kmitl.ac.th
Date.Created
2533
Date.Issued
2561-02-19
Date.Modified
2561-02-19
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ช282ก 2533
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77