ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> TA3BOT : หุ่นยนต์ต้นไม้ผู้ช่วยครู : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
TA3BOT : หุ่นยนต์ต้นไม้ผู้ช่วยครู : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
TA3BOT : teaching assistant tree-robot
Creator
ปิติเขต สู้รักษา
Creator
กฤดากร กล่อมการ
Subject
หุ่นยนต์ -- การศึกษาและการสอน -- วิจัย
Subject
หุ่นยนต์ -- การสอนด้วยสื่อ -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. คณะวิศวกรรมศาสตร์ -- วิจัย
Description.Abstract
บทความวิจัยในหลายประเทศชี้ว่า การใช้หุ่นยนต์ช่วยสอนทำให้ผลสัมฤทธิ์ในการนำเสนอบทเรียนใน ระดับชั้นต่างๆ ดีฃื้น โดยหุ่นยนต์จะช่วยปรับสภาพความกระตือรือร้นและความอยากเรียนรู้ งานวิจัยนี้มุ่งเป้าในการพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ต้นไม้ผู้ช่วยครูเพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอน โดยหุ่นยนต์ต้นแบบสามารถเชื่อมต่อกับคลังข้อมูลที่สามารถเข้าถึงพหุสื่อได้โดยอุปกรณ์มือถือหรือคอมพิวเตอร์พกพา อันทำหน้าที่เสมือนหนึ่งโหนดการกระจายคลังความรู้ในห้องเรียนและชุมชน ลำต้นสามารถเก็บสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนได้โดยหุ่นยนต์ต้นไม้สามารถเชื่อมต่อกับสื่ออิเลคทรอนิคส์ทางแสงที่ใช้ในการสร้างภาพสามมิติ อีกทั้งสามารถใช้ปรับสภาพบรรยากาศภายในห้องเรียนให้ผู้เรียนมีความสบายทั้งมิติอุณหภูมิและความชื้นมีความพร้อมในการเรียนรู้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2557
Date.Issued
2561-02-16
Date.Modified
2561-02-16
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH ป615ห 2557
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.226.36.60