ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาตัวแปรระดับความสำคัญของสัญญาณแจ้งเตือนกระบวนการในฟังก์ชันบล็อกของฟาวน์เดชันฟิลด์บัส

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาตัวแปรระดับความสำคัญของสัญญาณแจ้งเตือนกระบวนการในฟังก์ชันบล็อกของฟาวน์เดชันฟิลด์บัส
Title.Alternative
Study on priority parameters of process alarms in foundation fieldbus function blocks
Creator
จตุรงค์ กลิ่นหวล
Subject
สัญญาณเตือนไฟฟ้า
Subject
Fieldbus (Computer network protocols)
Subject
วิศวกรรมอัตโนมัติ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนกระบวนการในฟังก์ชันบล็อกของเทคโนโลยีฟาวน์เดชันฟิลต์บัส ซึ่งมีประเด็นในการศึกษา คือ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าระดับ ความสำคัญของสัญญาณแจ้งเตือนกับการแสดงข้อความสถานะ และความสัมพันธ์ระหว่างค่าระดับ ความสำคัญของสัญญาณแจ้งเตือนกับความถี่ในการส่งข้อมูลการแจ้งเตือน โดยใช้พลานต์โมเดลการ ควบคุมอุณหภูมิแบบพีไอดีที่มีการใช้ฟังก์ชันการควบคุมภายในอุปกรณ์ระดับพิลด์ในการจำลองการแจ้งเตือนกระบวนการทั้ง 4 ประเภทในการทดลอง อันได้แก่ การแจ้งเตือนแบบ HI-HI การแจ้งเตือน แบบ HI การแจ้งเตือนแบบ LO และการแจ้งเตือนแบบ LO-LO พร้อมทั้งมีการนำเสนอผลการทดลอง และอภิปรายผลจากการใช้ทรานสมิตเตอร์อุณหภูมิ 3 รุ่นจากต่างบริษัทผู้ผลิตในสภาวะที่มีการแจ้งเตือนเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอแนวทางในการเลือกกำหนดค่าระดับความสำคัญของสัญญาณแจ้งเตือนสำหรับระบบควบคุมที่ใช้ฟาวน์เดชันฟิลด์บัสอีกด้วย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อัมพวัน จุลเสรีวงศ์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
amphawan.ju@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-02-07
Date.Modified
2561-02-07
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. จ138ก 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอัตโนมัติ)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
วิศวกรรมอัตโนมัติ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.80.32.33