ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกแบบที่อยู่อาศัย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกแบบที่อยู่อาศัย
Creator
ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Subject
การออกแบบชุมชน
Subject
ที่อยู่อาศัย -- ความพอใจของผู้อยู่อาศัย
Subject
ชุมชนริมน้ำ -- กรุงเทพฯ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2550
Date.Issued
2561-01-26
Date.Modified
2561-01-26
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0125-5134
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. เล่ม 1, ฉบับที่ 5 (2550) 64-80
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.179.5