ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษารูปแบบวัสดุผนังเบาเพื่อการป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารพักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษา : โครงการบ้านเอื้ออาทรการเคหะแห่งชาติ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษารูปแบบวัสดุผนังเบาเพื่อการป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารพักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษา : โครงการบ้านเอื้ออาทรการเคหะแห่งชาติ
Title.Alternative
A study of lightweight wall material patterns for heat protection for low-income housing case study : Eua-Arthorn Housing Project, National Housing Authority
Creator
อภินันท์ เกาสุรัตน์
Subject
ผนังโครงคร่าวรับน้ำหนัก
Subject
วัสดุทนความร้อน
Subject
วัสดุผนังเบาป้องกันความร้อน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2553
Date.Issued
2561-01-16
Date.Modified
2561-01-16
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0125-5134
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ปีที่ 12, ฉบับที่ 11 (2553) 35-44
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118