ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ความสัมพันธ์กับพื้นที่ของเวลา

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ความสัมพันธ์กับพื้นที่ของเวลา
Title.Alternative
Relation and time space
Creator
ภูมินทร์ ชูอินทร์
Subject
วิดีโออาร์ต
Subject
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
Subject
ทัศนศิลป์ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาทัศนศิลป์ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
“ความสัมพันธ์กับพื้นที่ของเวลา” ผลงานชุดนี้เป็นการสร้างสรรค์โดยพิจารณาผ่านมุมมอง ความทรงจำของอดีตกับปัจจุบัน จึงถูกนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานด้วยกระบวนการแสดงออกทาง ศิลปะอันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากความประทับใจในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่สัมผัสได้ถึงความสุขทั้งนี้ เหตุการณ์ทั้งหมดที่ปรากฏขึ้นระหว่างอดีตสู่ปัจจุบันล้วนทำให้ข้าพเจ้าสามารถรับรู้ถึงความรู้สึก ภายในที่ยังคงตราตรึงในทุกๆครั้ง เมื่อครั้งนึกถึงความทรงจำหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน ครอบครัว “ความสัมพันธ์กับพื้นที่ของเวลา” มีสาเหตุหลายอย่างที่ส่งผลทางตรงกับคำว่า “ ที่สุด ” เช่น รักที่สุดแรกที่สุด โดยนำคำว่า“ที่สุด”มาเป็นโครงสร้างต่อกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ เกิดความรู้สึกนึกคิดถึงความผูกพันภายในครอบครัวโดยใช้เทคนิคเฉพาะตัวเพื่อให้สอดคล้องกับ เรื่องราวและเนื้อหาอารมณ์ความรู้สึกภายในผลงาน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
กันจณา ดำโสภี
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kunjana@hotmail.com
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-01-12
Date.Modified
2561-01-12
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ภ668ค 2560
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ทัศนศิลป์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
ทัศนศิลป์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.226.36.60