ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ภาพสื่อที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ภาพสื่อที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง
Title.Alternative
Media reflect the political violence
Creator
รณกร เกิดโชติ
Subject
จิตรกรรม
Subject
เอกซเพรสชันนิสม์ (ศิลปกรรม)
Subject
ทัศนศิลป์ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาทัศนศิลป์ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ชุมชนทางการเมืองในสังคมไทย มีมาต่อเนื่องตลอดเป็นระยะๆ ในประวัติศาสตร์ของชาติ จนเกิดความขัดแย้งที่ฝั่งรากลึกตลอดจนส่งผล ต่อสภาวะจิตใจ และสภาพร่างกายของผู้ถูกกระทำ ดังที่ปรากฎในข่าวตามสื่อต่างๆ ทั้งจากหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันข่าวสารเปลี่ยนแปรเป็นระบบเทคโนโลยีสื่อสาร สามารถสืบค้นเรื่องราวและเหตุการณ์ที่แสดงความจริงได้อย่างเด่นชัด สะท้อนถึงสภาวะการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจและผลประโยขน์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งวิกฤตการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง เหนี่ยวรั้งให้การเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจของชาติถดถอยลง ความรุนแรงยังนำมาสู่ความแตกแยกและปัญหาทางสังคมที่ตามมาอีกนานัปการ วิทยานิพนธ์ศิลปะในหัวข้อ ภาพสื่อที่สะท้อนความรุนแรงทางการเมือง ชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมทางการเมือง โดยหยิบยกเรื่องราวในช่วง 14 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2516, 6 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2519 และพฤษภาทมิฬ ในปี พ.ศ. 2535 มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะจิตรกรรมสองมิติ ด้วยสีน้ำมันบนผ้าใบจำนวน 6 ชิ้น ด้วยวิธีการปาดป้ายฝีแปรงและถ่ายทอดความรู้สึกที่เป็นอิสระ ใช้การแสดงออกในแบบศิลปะแนวสำแดงพลังอารมณ์ ทิ้งร่องรอยของการปาดป้ายและความหนาของก้อนสีเพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกสะเทือนใจต่อเรื่องราวงานจิตรกรรมชุดนี้สร้างในรูปแบบศิลปะแสดงลักษณ์ (Representation art) โดยอิงอาศัยรูปกลุ่มคน (Figurative) และการสลายรูปทรงด้วยวิธีการใช้แปรงในงานจิตกรรม กระบวนการสร้างสรรค์เริ่มจากการหาข้อมูลทั้งภาพถ่ายและการเคลื่อนไหว ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องนำเข้าสู่การสร้างภาพร่างและถูกสังเคราะห์จนเป็นผลงานจิตรกรรม จากนั้นจำนำเข้าสู่การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยการวิเคราะห์ทัศนธาตุและการวิเคราะห์การจัดวาง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นขั้นตอน ผลงานทั้งชุดผ่านการปรับแก้ไขและพัฒนาจนเกิดผลสำเร็จ มีความสมบูรณ์และสร้างผลทางด้านสุนทรียะอย่างน่าพึงพอใจ การค้นหาวิธีการวาดในงานจิตรกรรมของข้าพเจ้าเป็นการค้นหาเทคนิคและรูปแบบเพื่อให้ชัดเจนในวิธีการแสดงออกและเป็นการพัฒนาทักษณะให้เกิดความชำนาญมากขึ้น
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อลิตา จั่นฝังเพ็ชร
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
alitajun@gmail.com
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-01-12
Date.Modified
2561-01-12
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ร122ภ 2560
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ทัศนศิลป์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
ทัศนศิลป์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.226.36.60