ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ความเสียหายที่น่าหลงใหล

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ความเสียหายที่น่าหลงใหล
Title.Alternative
Damage enticing
Creator
ฉัตร์ดนัย เกาประโคน
Subject
คอมพิวเตอร์กับศิลปกรรม
Subject
Computer art
Subject
ทัศนศิลป์ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาทัศนศิลป์ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
เทคโนโลยีในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พร้อมกับศิลปะจนมีส่วนร่วมในฐานะ สื่อศิลปะชนิดใหม่ มุ่งให้ความสำคัญกับปฏิกิริยาโต้ตอบ (interactive) เกิดเป็นศิลปะในแนว Interactive Art และศิลปะอินเทอร์ฒ็ต(Net art)ฯลฯ ศิลปินสามารถใช้เครื่องเพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อ สืบทอดแนวทางจากยุคสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ พื้นที่จำลองบนโลกอินเทอร์เน็ตจึงถูกใช้เป็น เครื่องมือในการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ เพื่อหาสาระสำคัญของประสบการณ์ทางศิลปะที่เกิดขึ้น ความผิดพลาดเทคโนโลยีและภาษาทางคอมพิวเตอร์ วิทยานิพนธ์หัวข้อ ความเสียหายที่น่าหลงใหล เกิดขึ้นจากสร้างข้อมูลและปัจจัยพื้นฐาน ของคอมพิวเตอร์โดยการถ่ายภาพตนเอง (Self-portrait) ในอิริยาบถต่างๆจากนั้นจึงป้อนข้อมูลภาพ ถ่ายผ่านระบบดิจิตอลและใช้ภาษาคอมพิวเตอร์สร้างและทำลายด้วยโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง โดย ข้าพเจ้าควบคุมการทำงานของภาพตามความต้องกการ ตามจังหวะของสี รูปทรงและพื้นที่ที่ปรากฏ เพื่อเป็นทรงรูปทรงความงามในมิติใหม่ ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดังกล่าวนำไปสู่รูปแบบศิลปะ นามธรรมที่เกิดขึ้นจากระบบของคอมพิวเตอร์ ผลงานศิลปะชุดนี้ลูกนำมาอัดยายเป็นภาพนึ่งจำนวน 9 ชี้นหลังจากเสร็จสมบูรณ์ได้ทำการ วิเคราะห์ในภาคเอกสารเพื่อให้เห็นกระบวนการอย่างเป็นขั้นตอนจนสำเร็จการค้นคว้าวิธีการ สร้างสรรค์แนวทางนี้ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ท้าทายออกจากความคุ้นเคยเดิมโดยใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือและทางเสือกในการสร้างสรรค์งานศิลปะซึ่งผสมระหว่างระบบดิจิตอลและ ข้อมูลภาพถ่าย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อลิตา จั่นฝังเพ็ชร
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
alitajun@gmail.com
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-01-12
Date.Modified
2561-01-12
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ฉ232ค 2560
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ทัศนศิลป์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
ทัศนศิลป์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.226.36.60