ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> กล่อง,เสียงและความทรงจำ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
กล่อง,เสียงและความทรงจำ
Title.Alternative
Box, sound and memory
Creator
วิสุทธิ์ แซ่แต้
Subject
อินสตอลเลชัน (ศิลปกรรม)
Subject
ทัศนศิลป์ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาทัศนศิลป์ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
เสียงอาจเป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดความทรงจำในสมองของข้าพเจ้า อาจเพราะเสียงของ “ ขิม ” ที่ ข้าพเจ้านั้นไต้ยินมาตั้งแต่จำความไต้ในทุก ๆ ครั้ง ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนหรือเมื่อไร ข้าพเจ้าก็ยังคิดถึง ที่มาเสียง ในวันที่ “ ขิม ” มีบทบาทสำคัญในความทรงจำของข้าพเจ้าและครอบครัว ข้าพเจ้าจึงเกิด คำถาม มาตั้งแต่จำความไต้ กับที่มาของเสียงขิมที่ทำให้ความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นภายในใจ จึงเป็น ที่มาของการทำขิมเกิดจากข้าพเจ้าอยากรู้จักอากง ซํ่งเรื่องของขิมนำให้ข้าพเจ้ากลับไปสู่อดีต โดย ที่มาการกำเนิดขิมและที่มาของการทำขิมทั้ง 3 รุ่นของข้าพเจ้า เพื่อการระลึกถึงอดีตในวันที่เสียงนั้น ๆ ยังมีชีวิตอยู่ นอกจากนี้เพื่อสะท้อนสิ่งที่ติดค้างภายในใจเกี่ยวกับความทรงจำวัยเด็กของข้าพเจ้า ที่โตมากับ กล่องที่เกิดเสียง และการทำความรู้จักกับอากงผ่านเรื่องราวของขิม ข้าพเจ้าจึงต้องการสร้างเสียงที่ เกิดจากรูปแบบโครงสร้างขิมเก่าของอากง ผ่านการจัดวางขิมแต่ละตัวที่เป็นขิมของแต่ละรุ่น ที่ทำ ขึ้นมาจากอากงและอาแปะ (ลูกชายคนโตของอากง) เพื่อเป็นขิมประจำตัวของลูกหลาน เสียงของ ขิมส่งผลต่อจิตใจที่ผูกกับความทรงจำที่มีต่ออากงและเสียงยังมีเรื่องราวประวํตศาสตร์ โดยภาพของ ลักษณะการเกิดคลื่นเสียงจากขิมนั้นมาจากภาพความทรงจำที่ย้อนกลับไปถึงประวัติศาสตร์ของการ เดินทางของขิมหนึ่งตัว ซํ่งเพียงเพราะแค่การเกิดโน้ตเสียงที่เป็นจังหวะคลื่นเสียงจากอดีตสู่ปัจจุบัน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ดลฤทัย ชลอมรักษ์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-01-12
Date.Modified
2561-01-12
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ว794ก 2560
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ทัศนศิลป์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
ทัศนศิลป์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.226.36.60