ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาพื้นที่ตลาดเก่าหนองจอก กรุงเทพมหานคร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาพื้นที่ตลาดเก่าหนองจอก กรุงเทพมหานคร
Title.Alternative
The spatial development of Nongchok old market, Bangkok
Creator
พนิดา ดำรงอ่องตระกูล
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
Subject
ตลาด -- หนองจอก
Subject
การพัฒนาที่อยู่อาศัย -- หนองจอก
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2557
Date.Issued
2561-01-11
Date.Modified
2561-01-11
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0125-5134
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ปีที่16, ฉบับที่ 19 (2557) 148-161
Language
tha
Rights
กรุงเทพฯ


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218