ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมลดพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็ก อายุ 3-6 ปี

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมลดพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็ก อายุ 3-6 ปี
Title.Alternative
Innovative product for reducing aggressive behavior in children age 3-6 years
Creator
อัญชิสา สิงห์โตแก้ว
Subject
ผลิตภัณฑ์ใหม่
Subject
จิตวิทยาเด็ก
Subject
ความก้าวร้าวในเด็ก
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2554
Date.Issued
2561-01-04
Date.Modified
2561-01-04
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0125-5134
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ปีที่ 13, ฉบับที่ 12 (2554) 75-88
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.195.49