ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> บทบาทของขนาดหน้าต่างที่มีผลต่อการปรากฏสีของวัตถุในห้องทดสอบ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
บทบาทของขนาดหน้าต่างที่มีผลต่อการปรากฏสีของวัตถุในห้องทดสอบ
Title.Alternative
The Role of window sizes toward color appearance of objects in test room
Creator
พฤฒพร ห้าวเจริญ
Creator
กฤตพร ห้าวเจริญ
Creator.Orgname
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาการวางแผน
Subject
การเห็นสี
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2554
Date.Issued
2561-01-03
Date.Modified
2561-01-03
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0125-5134
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ปีที่ 13, ฉบับที่ 12 (2554) 36-44
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218