ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การสังเคราะห์วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก Mg₂Si โดยใช้สารตั้งต้น SiO₂ สกัดจากแกลบ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การสังเคราะห์วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก Mg₂Si โดยใช้สารตั้งต้น SiO₂ สกัดจากแกลบ
Title.Alternative
Synthesis of thermoelectric material Mg₂Si using SiO₂ extracted from rice husks as a starting material
Creator
พลกฤษณ์ โค้วเจริญ
Subject
วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก -- การสังเคราะห์
Subject
แมกนีเซียมซิลิไซด์
Subject
แกลบ
Subject
ซิลิกอน
Subject
ฟิสิกส์ประยุกต์ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
แมกนีเซียมซิลิไซด์ (Mg₂Si) เป็นวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกในตระกูลซิลิไซด์ (Silicide) ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิในการเผาแคลไซน์ต่ำ และมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการผันพลังงานความร้อนไปเป็นไฟฟ้า (เมื่อ Mg₂Si เจือด้วยธาตุ Al, Ge, Sb, และ Sn) ในงานวิจัยนี้จึงหาแนวทางและเงื่อนไขที่เหมาะสมในการเตรียม Mg₂Si และการสกัด Si จากแกลบเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้น โดยสารตั้งต้นแมกนีเซียม (Mg) และซิลิกอน (Si) บริสุทธิ์ถูกสังเคราะห์ขึ้นด้วยวิธีปฏิกิริยาแข็ง (Solid state reaction) เพื่อยืนยันการเกิดเฟสของ Mg₂Si ด้วยระบบเตาเผาท่อควอตซ์สุญญากาศ (Quartz tube vacuum furnace) ในบรรยากาศอาร์กอนและให้ค่า zT สูงสุดประมาณ 8.3 10-⁴ ที่อุณหภูมิ 700 K การเตรียมแกลบที่ถูกชะล้างด้วยน้ำกลั่น (RHW) และรีฟลักซ์ด้วยกรด HCl เข้มข้น 1 N (RHR) ทั้งสองถูกนำไปเผาที่อุณหภูมิ 800 °C เป็นเวลา 5 ชั่วโมงในบรรยากาศปกติ ได้เถ้าแกลบ RHR มีองค์ประกอบของซิลิกา (SiO₂) 99.7 % ซึ่งมากกว่า RHW ที่มีเพียง 97.0% เท่านั้น เถ้าแกลบ RHR ถูกใช้เป็นสารตั้งต้นทำปฏิกิริยากับตัวรีดิวซ์โลหะ Mg ตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ พบว่าเงื่อนไขที่ดีที่สุดคือการสังเคราะห์ด้วยระบบเตาให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า (Induction furnace) ที่อุณหภูมิประมาณ 600 °C เป็นเวลา 3 นาทีในบรรยากาศอาร์กอน จะได้สารผลิตภัณฑ์ที่มีเฟสของ Si และ MgO จากนั้นนำสารผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปต้มด้วยกรด HCl ที่อุณหภูมิประมาณ 90 °C เพื่อกำจัดเฟสของ MgO แล้วนำไปกรองและอบให้แห้ง นำผงที่ได้ไปตรวจสอบด้วย XRD แสดงผลพีคการเลี้ยวเบนที่สอดคล้องกับธาตุซิลิกอน นอกจากนี้ยังยืนยันด้วยผล EDX ที่ประกอบไปด้วยธาตุซิลิกอน 90 % และออกซิเจน 10 % ซึ่งซิลิกอนที่ได้จากแกลบนี้จะถูกใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับเตรียมเป็นวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก Mg₂Si ต่อไป
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เชรษฐา รัตนพันธ์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
krchesta@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2560-12-28
Date.Modified
2560-12-28
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. พ436ก 2560
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
ฟิสิกส์ประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118