ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาสารต้านการลามไฟระบบอินตูเมสเซนต์ชนิดใหม่ที่เตรียมได้จากเปลือกหอยแมลงภู่สำหรับไม้พลาสติกคอมโพสิต (WPC)

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาสารต้านการลามไฟระบบอินตูเมสเซนต์ชนิดใหม่ที่เตรียมได้จากเปลือกหอยแมลงภู่สำหรับไม้พลาสติกคอมโพสิต (WPC)
Title.Alternative
Study of novel intumescent flame retardants from mussel shell waste for wood plastic composites (WPC)
Creator
สุธิดา แช่มชื่น
Subject
สารหน่วงไฟ
Subject
เปลือกหอย
Subject
ไม้ประกอบ
Subject
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
ไม้พลาสติกคอมโพสิต (WPC) เป็นวัสดุที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อใช้เป็นวัสดุในอุตสาหกรรมก่อสร้าง พื้นระเบียง และเฟอร์นิเจอร์ หนึ่งในข้อจำกัดสำคัญของไม้พลาสติกคอมโพสิตคืออันตรายจากการติดไฟ ซึ่งสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการเติมสารหน่วงการติดไฟ ในงานวิจัยนี้ได้ทำการเตรียมสารหน่วงการติดไฟฟอสฟอรัสจากเปลือกหอยแมลงภู่ด้วยวิธีตกตะกอนแบบง่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ คือแคลเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตโมโนไฮเดรต (Ca(H₂PO₄)₂ˑH₂O, CaHP) มีการเตรียม CaHP 2 แบบ คือ CaHP ที่เตรียมจากเปลือกหอยชนิดไม่กำจัดสิ่งปนเปื้อน (US-CaHP) และเปลือกหอยชนิดกำจัดสิ่งปนเปื้อน (TS-CaHP) ตรวจสอบโครงสร้างด้วยเทคนิค XRD, XRF และ FTIR ทำการผสม CaHP ที่สังเคราะห์ได้ใน WPC ที่เตรียมจาก HDPE ผสมเส้นใยกาบมะพร้าวควบคุมปริมาณที่ 50 php ด้วยเทคนิคหลอมผสมด้วยเครื่องผสมระบบปิด และขึ้นรูปตัวอย่างด้วยการฉีดขึ้นรูป พบว่าสมบัติการหน่วงการติดไฟและสมบัติเชิงกลของ WPC ที่ผสม CaHP ทั้งสองชนิดไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ จากการศึกษาการเติม US-CaHP ปริมาณ 20-40 php พบว่าสมบัติการหน่วงการติดไฟของ WPC ดีขึ้น เห็นได้จากอัตราการลามไฟและค่าความร้อนจากการเผาไหม้ของ WPC ที่ต่ำลง ส่วนค่าดัชนีออกซิเจน (LOI) ของ WPC เพิ่มสูงขึ้น เมื่อเพิ่มปริมาณสารหน่วงการติดไฟ พบว่าค่ามอดุลัสโค้งงอและค่าความแข็งกดของ WPC มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแต่ค่าความแข็งแรงโค้งงอและค่าความแข็งแรงกระแทกของ WPC มีค่าลดลง จากการศึกษาสารหน่วงการติดไฟ US-CaHP ปริมาณ 0.5-0.8 ส่วนโดยน้ำหนัก ในระบบอินตูเมสเซนต์ (MA:CaHP:CF, IFRs) โดยใช้ร่วมกับเมลา-มีน (MA) และเส้นใยกาบมะพร้าว (CF) เป็นสารให้ฟองและสารให้ Char ตามลำดับ ควบคุมอัตราส่วน MA และ CF คงที่ที่ 0.17 และ 1 ส่วนโดยน้ำหนัก ตามลำดับ จากการทดลอง พบว่าประสิทธิภาพการหน่วงการติดไฟของ WPC ดีที่สุดเมื่อใช้อัตราส่วนของ IFRs ที่ 0.17:0.7:1 ซึ่งให้ผลการลามไฟตามมาตรฐาน UL94 V เป็น V-1 และให้ค่า LOI สูงที่สุด อย่างไรก็ดี พบว่าการใส่ IFRs ทำให้สมบัติเชิงกลของ WPC มีค่าลดลง คาดว่าเนื่องจากเกิดการรวมกลุ่มก้อนของ US-CaHP และ/หรือ MA ทำให้เกิดช่องว่างเป็นรอยตำหนิ ซึ่งยืนยันได้จาก SEM
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อิทธิพล แจ้งชัด
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kjittipo@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2560-12-22
Date.Modified
2560-12-22
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ส785ก 2560
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.168.65