ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสีเขียวชุมชนคลองหนึ่งพัฒนา

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสีเขียวชุมชนคลองหนึ่งพัฒนา
Title.Alternative
The development guidelines for green housing of Klong Nueng Pattana community
Creator
กัณฐกร อู่อ้น
Creator
ปรีชญะ โรจน์ฤดากร
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรมภายใน
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรมภายใน
Subject
การพัฒนาที่อยู่อาศัย
Subject
ที่อยู่อาศัย
Subject
ชุมชน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2560-11-20
Date.Modified
2560-11-20
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0125-5134
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ปีที่ 18, ฉบับที่ 23 (2559) 42-57
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77