ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาเครื่องแยกเมล็ดในกับกะลาปาล์มสำหรับกลุ่มเกษตรกร : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาเครื่องแยกเมล็ดในกับกะลาปาล์มสำหรับกลุ่มเกษตรกร : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
Title.Alternative
Development separate machine of nut and kernel palm for farmer usage
Creator
ปัญญา แดงวิไลลักษณ์
Creator
อดิเรก สุริยะวงศ์
Creator
ศิระ สายศร
Creator
นฤบดี ศรีสังข์
Creator
ศิริวรรณ พรรณราย
Subject
เครื่องแยก -- เมล็ด -- วิจัย
Subject
ปาล์ม -- เมล็ด -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. วิทยาเขตชุมพร -- วิจัย
Description.Abstract
งานวิจัยนี้ศึกษาผลการแยกเมล็ดในกับกะลาปาล์ม โดยมี 2 วิธี 1.แบบไซโคลน 2.แบบรางเขย่า ถังไซโคลนมีลักษณะด้านบนเป็นถังทรงกระบอกทำจากเหล็ก มีขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร ความสูง 100 เซนติเมตร และหนา 4 มิลลิเมตร ถังด้านล่างมีลักษณะเป็นกรวยมีขนาดของด้านบนเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร ด้านบนเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ความสูง 100 เซนติเมตร และหนา 4 มิลลิเมตร ท่อทางออกมีฃนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ทำการทดลองโดยปรับความยาวท่อแกนกลาง 110 และ 165 เซนติเมตร โดยปรับความเร็วลมทางเข้าที่ 22.2 27.7 และ 33.3 เมตรต่อวินาที จากผลการทดลองพบว่า ที่ความยาวท่อแกนกลาง 110 เซนติเมตร ไม่สามารถแยกกะลาออกมาได้ และที่ความยาวท่อแกนกลาง 165 เซนติเมตรและความเร็วลมทางเข้า 22.2 เมตรต่อวินาที มีประสิทธิภาพดีที่สุด ซึ่งแยกเมล็ดในออกจากกะลาได้ 0.886 กิโลกรัม ส่วนรางเขย่าทำจากเหล็กมีขนาด 110 X 200 เซนติเมตร ข้างในมีเหล็กเป็นรูปสามเหลี่ยมวางเป็นมุม 60 องศา โดยทดลองปรับระยะชักที่ 140 และ 220 เซนติเมตร โดยปรับความเร็วรอบการชักที่ 83 91 และ 100 รอบต่อนาที จากผลการทดลองที่ระยะชัก 220 เซนติเมตร และความเร็วรอบการชักที่ 69 รอบต่อนาที มีประสิทธิภาพดีซึ่งแยกเมล็ดในออกจากกะลาได้ 0.412 กิโลกรัม ซี่งมีประสิทธิภาพถึง 87.7 เปอร์เซ็นต์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Contributor.Email
pcc@kmitl.ac.th
Date.Created
2557
Date.Issued
2560-11-15
Date.Modified
2560-11-15
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH ป524ก 2557
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
วิทยาเขตชุมพร


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33