ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> แคลคูลัสเชิงเศษส่วน : อนุพันธ์เชิงเศษส่วนและการประยุกต์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
แคลคูลัสเชิงเศษส่วน : อนุพันธ์เชิงเศษส่วนและการประยุกต์
Title.Alternative
Fractional calculus : fractional derivative and application
Creator
วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Subject
แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์
Subject
อนุพันธ์เชิงเศษส่วน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2554
Date.Issued
2560-11-14
Date.Modified
2560-11-14
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0857-9512
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ปีที่ 20, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2554) 81-90
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.188.89