ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> อิทธิพลของอุณหภูมิต่อการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนสำหรับตรวจวัดแก๊สแอมโมเนีย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
อิทธิพลของอุณหภูมิต่อการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนสำหรับตรวจวัดแก๊สแอมโมเนีย
Title.Alternative
Influence of temperature on synthesized carbon nanotubes for NH3 gas detection
Creator
วรวุฒิ เมืองรัตน์
Creator
ภูวดล วรรธนะชัยแสง
Creator
ชัยศักดิ์ อิสโร
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะอัญมณี
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
Subject
ท่อนาโน
Subject
อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2554
Date.Issued
2560-11-10
Date.Modified
2560-11-10
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0857-9512
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ปีที่ 20, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2554) 24-34
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118