ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 ในโรงงานผลิตสีอุตสาหกรรมเฟส 8 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดชลบุรี

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 ในโรงงานผลิตสีอุตสาหกรรมเฟส 8 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดชลบุรี
Title.Alternative
Factors affecting environmental management toward ISO 14001 : 2004 in paint factory 8th Phase Amata Nakorn Industrial Estate Chonburi province
Creator
วารี กุนาคำ
Creator
ชานินทร์ ศรีสุวรรณนภา
Creator
ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุติกุล
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
Subject
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- มาตรฐาน
Subject
ไอเอสโอ 14001
Subject
อุตสาหกรรม -- แง่สิ่งแวดล้อม
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-11-01
Date.Modified
2560-11-01
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
1685-3954
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 14, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2558) 242-249
Language
tha
Coverage.Spatial
ไทย
Coverage.Spatial
ชลบุรี
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118