ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ตัวแปรที่ส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน ของครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ตัวแปรที่ส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน ของครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
Title.Alternative
The variables promoting computer usage for learning provision of science teachers in secondary schools of the Secondary Educational Service area Office 2
Creator
พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์
Creator
ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
Creator
รุ่งนภา เนตรกระจ่าง
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
Subject
คอมพิวเตอร์จัดการสอน
Subject
วิทยาศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Subject
ครูวิทยาศาสตร์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-10-20
Date.Modified
2560-10-20
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
1685-3954
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 14, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2558) 169-177
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77