ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบเครื่องประดับจากเศษวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปให้กับแบรนด์ Black Sugar

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบเครื่องประดับจากเศษวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปให้กับแบรนด์ Black Sugar
Title.Alternative
Scrap materials from garment industry jewellery for Black Sugar
Creator
คณิศร อ่างทอง
Subject
การออกแบบเครื่องประดับ
Subject
ศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
ในปัจจุบันการอุปโภคบริโภคได้ก่อให้เกิดขยะเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นมลพิษและยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย ส่งผลให้ทั่วโลกหันมาตระหนักกับการจัดการกับปัญหาขยะเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะให้น้อยลง วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงนำเอาประเด็นเรื่องปัญหาขยะมานำเสนอในรูปแบบของเครื่องประดับให้กับแบรนด์ Black Sugar โดยใช้วัสดุเศษผ้าเหลือใช้ในโรงงานมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อช่วยในการลดปริมาณขยะโดยการนำเศษผ้ามาทดลองเพื่อหารูปแบบวิธีการที่เหมาะสมให้สอดคล้องแนวคิดที่สอดคล้องกับเสื้อผ้าในคอลเลคชั่นในปี 2016 ภายใต้แรงบันดาลใจจากรูปแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม (Architectural Structure) แล้วนำไปออกแบบร่วมกับการใช้โลหะเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องประดับ เครื่องประดับในโครงการจะวางจำหน่ายในร้านของแบรนด์ตามสาขาต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมยอดขาย เพิ่มทางเลือกให้กลุ่มเป้าหมายและสร้างความตระหนักรู้ให้กับแบรนด์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ฐิติรัตน์ คัชมาตย์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-09-14
Date.Modified
2560-09-14
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ค133ค 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(ศิลปอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Descipline
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.207.247.69