ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ปริมาณฟองอากาศในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ปริมาณฟองอากาศในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
Title.Alternative
Air content of cellular lightweight concrete
Creator
ธนภร ทวีวุฒิ
Creator
นท แสงเทียน
Creator
วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Subject
คอนกรีตน้ำหนักเบา
Subject
ความพรุน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-08-09
Date.Modified
2560-08-09
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0125-1724
Identifier.Bibliographic Citation
วิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 32, ฉบับที่ 2 (มิ.ย. 2558) 67-72
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70