ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ผลกระทบของอุณหภูมิและประเภทนํ้าต่อสมบัติการดูดซับนํ้าของวัสดุเชิงประกอบพอลิโพรพีลีนและผงไม้ยางพารา

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ผลกระทบของอุณหภูมิและประเภทนํ้าต่อสมบัติการดูดซับนํ้าของวัสดุเชิงประกอบพอลิโพรพีลีนและผงไม้ยางพารา
Title.Alternative
Effect of temperatures and water types on water absorption of rubberwood flour-polypropylene composites
Creator
ชาตรี หอมเขียว
Creator
ธเนศ รัตนวิไล
Creator
สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์
Creator
วรพงค์ บุญช่วยแทน
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
Subject
วัสดุเชิงประกอบ
Subject
การดูดซับน้ำ
Subject
วัสดุเชิงประกอบพอลิโพรพีลีน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-08-02
Date.Modified
2560-08-02
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0125-1724
Identifier.Bibliographic Citation
วิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 32, ฉบับที่ 2 (มิ.ย. 2558) 49-54
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218