ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> The effects of using role-playing on developing speaking skill in English for communication of diploma students

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
The effects of using role-playing on developing speaking skill in English for communication of diploma students
Title.Alternative
ผลการใช้บทบาทสมมติต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
Creator
Thongsuk Leelard
Subject
Linguistics -- Usage
Subject
Applied Linguistics-English for Science and Technology -- Thesis
Subject
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. Applied Linguistics-English for Science and Technology -- Thesis
Description.Abstract
The objectives of this study were (1) to study the effect of using role-playing technique on developing speaking skill in English for communication, and (2) to examine the students’ attitude on role-playing technique on developing speaking skill in English for communication. The samples were thirty-four first year diploma level students at Khon Kaen College of Agriculture and Technology. The students were taught by role-playing technique through three lesson plans. The period of the study was nine weeks, three hours a week. The instruments were three lesson plans, pre-test and post-test, having parallel questions, and attitude questionnaire. The data analyses of the study were mean, standard deviation and the dependent t-test by using a statistical analysis package. The result indicated that there were statistically significant differences in students’ English speaking skill at level 0.00* (t-test = 14.88, P = 0.00*, P< 0.05). The study also found that there was moderately positive attitude with role-playing technique. However, they were strongly agreed to use the activities (x̄ = 4.56 and S.D. = 0.50). Therefore, it absolutely could see that students’ English speaking skill after using role-playing technique was improved (x̄ = 10.00 and = 18.18 respectively). Moreover, students agreed with the useful of role-play activity. It indicated that role-playing teaching method affected and were useful for developing speaking skill (x̄ = 4.20)
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
Bangkok
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
Pattaraporn Thampradit
Contributor.Role
Thesis Advisor
Contributor.Email
ktpattar@kmitl.ac.th
Date.Created
2015
Date.Issued
2017-08-02
Date.Modified
2017-08-02
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
Thesis T45t 2015
Language
eng
Rights
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
Thesis.DegreeName
Master of Arts(Applied Linguistics - English for Science and Technology)
Thesis.Level
Master
Thesis.Descipline
Applied Linguistics - English for Science and Technology
Thesis.Grantor
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.226.36.60