ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> Needs of English communication for ecotourism industry: A case study of homestay business owners in Nan

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
Needs of English communication for ecotourism industry: A case study of homestay business owners in Nan
Title.Alternative
ความต้องการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาสำหรับผู้ประกอบการเคหะพำนักในจังหวัดน่าน
Creator
Chayanis Srithip
Subject
English language -- Usage
Subject
Applied Linguistics-English for Science and Technology -- Thesis
Subject
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. Applied Linguistics-English for Science and Technology -- Thesis
Description.Abstract
The purpose of this research was to investigate the needs of English communication for ecotourism industry: a case study of homestay business owners (HBOs) in Nan province. The study was focused on the needs of English language skills, English language functions, and the propose guideline for the course of English communication used in the field of homestay business for ecotourism industry in Nan province. The designed questionnaire was employed as the instrument and was distributed to sixty-eight homestay business owners. The collected data were analyzed by the statistical analysis package program, and shown in percentage, population mean score and standard deviation. The result of the study revealed that the total needs of the HBOs needs of English communication skills for their work were at the great level (µ = 4.33). In addition, when all English skills: listening, speaking, reading, and writing were considered listening and speaking skills were needed at the greatest level (µ = 4.72, µ = 4.68 respectively). However, reading and writing skills were needed only at great level (µ = 4.11, µ = 3.78 respectively). Interestingly, the results were also indicated that for the needs of language functions of all skills; all functions of speaking skill were identified as the most important (µ = 4.73). Therefore, it could be stated that English language functions and most topic areas on speaking skill, such as, welcoming a customer, and greeting were the most important for HBOs (µ = 4.89, µ = 4.83 respectively). As for English training course, HBOs needed to have a good command of English listening and speaking skills, especially basic English conversation. However, HBOs needed to learn via group work, pair work, and dialogue practice. The HBOs suggested that English training course should be conducted on Saturday or Sunday, lasting 3 hours per day, once a week. The course should be 30 hours and taught by both Thai teacher and Native speakers
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
Bangkok
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
Pattaraporn Thampradit
Contributor.Role
Thesis Advisor
Contributor.Email
ktpattar@kmitl.ac.th
Date.Created
2015
Date.Issued
2017-07-19
Date.Modified
2017-07-19
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
Thesis C53n 2015
Language
eng
Rights
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
Thesis.DegreeName
Master of Arts(Applied Linguistics - English for Science and Technology)
Thesis.Level
Master
Thesis.Faculty
Faculty of Industry Education
Thesis.Descipline
Applied Linguistics - English for Science and Technology
Thesis.Grantor
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.226.36.60