ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานความร้อน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานความร้อน
Title.Alternative
Performance analysis of Solar Dryer Hybrid with Thermal energy Storage System
Creator
จำรัส กิ่งสวัสดิ์
Creator
ชินรักษ์ เธียรพงษ์
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Subject
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
Subject
สมรรถนะ -- การวิเคราะห์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2560-07-11
Date.Modified
2560-07-11
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0125-1724
Identifier.Bibliographic Citation
วิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 33, ฉบับที่ 2 (มิ.ย. 2559) 28-35
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33