ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ผลกระทบของปริมาณเส้นใยผลตาลโตนดและแป้งมันสำปะหลังต่อสมบัติของแผ่นใยไม้อัดปลอดสารพิษ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ผลกระทบของปริมาณเส้นใยผลตาลโตนดและแป้งมันสำปะหลังต่อสมบัติของแผ่นใยไม้อัดปลอดสารพิษ
Title.Alternative
Effect of palmyra fruit fiber and tapioca starch contents on properties of non-toxic fiberboard
Creator
ชาตรี หอมเขียว
Creator
วรพงค์ บุญช่วยแทน
Creator
วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุ
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุ
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุ
Subject
แผ่นใยไม้อัด
Subject
เส้นใย
Subject
วัสดุเหลือใช้จากพืชเศรษฐกิจ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2560-07-05
Date.Modified
2560-07-05
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0125-1724
Identifier.Bibliographic Citation
วิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 33, ฉบับที่ 3 (ก.ย. 2559) 39-46
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70