ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงสรีรวิทยาของข้าวหอมมะลิ 105 (Oryza sativa L. var.Khao Dawk Mali 105) และหญ้าข้าวนก (Echinochloa crus-galli L.) ภายใต้ภาวะเครียดจากอุณหภูมิสูง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงสรีรวิทยาของข้าวหอมมะลิ 105 (Oryza sativa L. var.Khao Dawk Mali 105) และหญ้าข้าวนก (Echinochloa crus-galli L.) ภายใต้ภาวะเครียดจากอุณหภูมิสูง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Study of phenotypic changes of aromatic rice (Oryza sativa L. var. Khao Dawk Mali 105) in comparison with barnyard grass (Echinochloa crus-galli L.) under heat stress condition
Creator
ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์
Subject
ข้าว -- วิจัย
Subject
หญ้าข้าวนก -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. คณะเทคโนโลยีการเกษตร -- วิจัย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2557
Date.Issued
2560-07-04
Date.Modified
2560-07-04
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH ศ463ก 2557
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70