ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมใหม่ซีซีแอลเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการสวิงกอล์ฟโดยใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมใหม่ซีซีแอลเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการสวิงกอล์ฟโดยใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
Title.Alternative
Applying a new CCL algorithm in comparing golf swing patterns from motion sensors
Creator
นที เหรียญตระกูลชัย
Subject
อัลกอริทึม
Subject
อุปกรณ์ตรวจจับ
Subject
การเคลื่อนไหว
Subject
วิทยาการคอมพิวเตอร์ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
งานวิจัยนี้เสนอวิธีการประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธี Clustering Compare in Linear Form หรือ CCL เพื่อการเปรียบเทียบรูปแบบการสวิงกอล์ฟ โดยใช้ข้อมูลการบิดหมุนและความเร่งจากเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว 9 Degrees of Freedom-Razor IMU 2 ชุด ตรวจวัดการเคลื่อนไหวที่กล้ามเนื้อหลังส่วนบนและส่วนล่าง การเปรียบเทียบประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือการปรับข้อมูลโดยการเฉลี่ยชุดข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์ การปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบสมการเชิงเส้นในแต่ละช่วงเวลา และทำการเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในแต่ละท่วงท่าของการสวิง จากอัตราการเปลี่ยนแปลงหรือความชันของเส้นตรง ขั้นตอนวิธี CCL ในงานวิจัยนี้ได้เปรียบเทียบกับการวัดความเหมือนของชุดข้อมูลด้วยขั้นตอนวิธี Cosine Similarity และ Symmetric Mean Absolute Percentage Error (SMAPE) เพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบในแง่ของความถูกต้อง ของการเปรียบเทียบข้อมูลการสวิงกอล์ฟ 2 ชุด ที่มีท่วงท่าการเคลื่อนไหวที่เริ่มต้นไม่พร้อมกัน และการใช้เวลาในแต่ละท่วงท่าไม่เท่ากัน ขั้นตอนวิธี CCL สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการฝึกการสวิงกอล์ฟได้โดยใช้ในการปรียบเทียบการสวิงที่ถูกต้อง หรือรูปแบบการสวิงจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาการสวิงทั้งในแง่ของเกมกีฬา และป้องกันการบาดเจ็บจากการสวิงกอล์ฟที่ผิดรูปแบบ อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาไปสู่การวิเคราะห์รูปแบบการสวิงที่ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อแพทย์และนักกายภาพบำบัดในอนาคต
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วรางคณา กิ้มปาน
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
knwarang@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-07-04
Date.Modified
2560-07-04
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. น152ก 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.243.17.113