ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบจากใบสบู่ดำ Jatropha curcas L. ที่มีผลต่อเซลล์ไลน์มะเร็งลำไส้ใหญ่ เซลล์ไลน์มะเร็งตับ และเซลล์ไลน์ไตของลิงแอฟริกัน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบจากใบสบู่ดำ Jatropha curcas L. ที่มีผลต่อเซลล์ไลน์มะเร็งลำไส้ใหญ่ เซลล์ไลน์มะเร็งตับ และเซลล์ไลน์ไตของลิงแอฟริกัน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Cytotoxic effect of jatropha curcas L. leaf extract on human colon adenocarcinoma, hepatocellular carcinoma and African green monkey kidney fibroblast
Creator
เมธิณ ใจเกื้อ
Subject
สบู่ดำ (พืช) -- ใบ -- การสกัด -- วิจัย
Subject
สารสกัดจากพืช -- วิจัย
Subject
พืชมีพิษ
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. คณะวิทยาศาสตร์ -- วิจัย
Description.Abstract
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือ การตรวจสอบความเป็นพิษของสารสกัดหยาบจากใบสบู่ดำ Jatropha curcus L. ในชั้นเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และเอทานอล ที่มีผลต่อเชลล์ไลน์มะเร็งลำไส้ใหญ่ เชลล์ไลน์มะเร็งตับ และเซลล์ใลน์ไตของลิงแอฟริกัน โดยเทคนิคการย้อมสี MTT เซลล์ถูกบ่มในสารสกัดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เชลล์ไลน์จะถูกบ่มในสารสกัดความเข้มข้นต่างๆ (31.25, 62.50, 125, 250, 500, 1,000 และ 2,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) นาน 24 ชั่วโมง ส่วนกลุ่มควบคุมเชิงบวกคือ Vinblastine sulfate salt ซึ่งเซลล์ไลน์ถูกบ่มที่ความเข้มข้นต่างๆ (0.0024, 0.0097, 0.039, 0.156, 0.625, 2.5 และ 10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ผลการวิจัยแสดงค่าเป็น CC50 (ความเข้มข้นที่เป็นพิษต่อเซลล์ร้อยละ 50) ของสารสกัดหยาบในชั้นเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และเอทานอล โดยเซลล์ไลน์มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นดังนี้ 646.241 1,134.058 และ 1,573.781 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ เซลล์ไลน์มะเร็งตับ ดังนี้ >2,000 1,220.979 และ >2,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ และเซลล์ไลน์ไตของลิงแอฟริกัน ดังนี้ 1,150.619 808.963 และ >2,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ โดยมีสาร Vinblastine sulfate salf เป็นสารเปรียบเทียบ (CC50 ของเชลล์ไลน์มะเร็งลำไส้ใหญ่ เชลล์ไลน์มะเร็งตับ และเซลล์ไลน์ไตของลิงแอฟริกัน ดังนี้ 1.157 0.594 และ 1.645 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ) ซึ่งสารสกัดหยาบทั้งหมดมีความเป็นพิษต่อเซลล์ไลน์มะเร็งลำไส้ใหญ่สูง ส่วนสารต้านมะเร็งมีความเป็นพิษสูงที่สุดต่อเชลล์ไลน์มะเร็งตับโดยเปรียบเทียบกับสารทั้งหมด ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาด้านเภสัชวิทยาต่อไป
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะวิทยาศาสตร์
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Contributor.Email
science.kmitl.ac.th
Date.Created
2557
Date.Issued
2560-07-04
Date.Modified
2560-07-04
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH ม735ค 2557
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118