ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> เครือข่ายสังคมคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งช่องทางของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
เครือข่ายสังคมคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งช่องทางของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
Title.Alternative
Social network in the way chosen at higher education in Thailand
Creator
พันธุ์ศักดิ์ ไทยสิทธิ
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Subject
เครือข่ายสังคมออนไลน์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2555
Date.Issued
2560-06-26
Date.Modified
2560-06-26
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
1685-3954
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 11, ฉบับที่ 3 (มิ.ย.-ก.ย. 2555) 161-168
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70