ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบเสนอแนะเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กเพื่อเสริมสร้างนันทนาการและการเรียนรู้ภายในสถาบันสอนทำอาหาร Play Chef

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบเสนอแนะเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กเพื่อเสริมสร้างนันทนาการและการเรียนรู้ภายในสถาบันสอนทำอาหาร Play Chef
Title.Alternative
A design kid's recreation and learning furniture for "Play Chef" cooking academy
Creator
แทน เตโชสกลดี
Subject
การออกแบบเครื่องเรือน
Subject
ศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
โครงการออกแบบเสนอแนะเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กเพื่อเสริมสร้างนันทนาการและการเรียนรู้ ภายในสถาบันสอนทำอาหาร PLAY CHEF เป็นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับชุดครัว ภายในสถาบันสอนทำอาหาร ให้สามารถรองรับการใช้งานได้กับผู้ใช้งาน ที่มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในสถาบัน และการออกแบบนี้ จะช่วยกระตุ้น และดึงดูดผู้ใช้งานให้เกิดความสนใจ ในการเรียน และสร้างเสริมนันทนการจากการเรียนการสอนให้ดียิ่งขั้น จากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ จึงนำไปสู่ข้อสรุปของการออกแบบทั้งในด้านความเหมาะสมกับการใช้งาน ด้านฟังก์ชันให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน และเอกลักษณ์ของเฟอร์นิเจอร์ เพื่อเป็นอัตลักษณ์ให้กับสถาบันสอนทำอาหาร Play Chef มีความโดดเด่น สร้างเอกลักษณ์ของสถาบันให้เป็นที่จดจำแก่ผู้บริโภค และยังตอบสนองการใช้งานเพื่อสร้างเสริมความรู้ ในระหว่างการเรียนการสอนทำอาหารอีกด้วย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
บุญสนอง รัตนสุนทรากุล
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
krboonsa@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-06-22
Date.Modified
2560-06-22
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ท815ค 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Descipline
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.243.17.113