ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการตกแต่งพื้นผิวแบบฟอกซ์ด้วยเทคนิคการถ่ายลายด้วยความร้อน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการตกแต่งพื้นผิวแบบฟอกซ์ด้วยเทคนิคการถ่ายลายด้วยความร้อน
Title.Alternative
Woman apparel design project inspired by Faux painting using heat transfer technique
Creator
วณิชชา ศิริสมบัติยืนยง
Subject
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
Subject
การออกแบบลายผ้า
Subject
สตรี -- การแต่งกาย
Subject
ศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทดลองวิธีการสร้างลายบนพื้นผิวของผ้าที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการตกแต่งพื้นผิวแบบฟอกซ์ โดยใช้เทคนิคการถ่ายลายด้วยความร้อนด้วยสีดิสเพิร์ส และเพื่อออกแบบชุดเครื่องแต่งกายสตรี ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการตกแต่งพื้นผิวแบบฟอกซ์ (Faux painting) มาเป็นแนวทางในการออกแบบ ผู้วิจัยได้ศึกษาทดลองการเพนท์สีพิมพ์ผ้าและสีดิสเพิร์สในรูปแบบต่างๆ โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ เนื้อผ้าที่ใช้ อุณหภูมิ ระยะเวลา และกระดาษรีไซเคิล ซึ่งในการทดลองนี้ใช้เนื้อผ้า โพลีเอสเตอร์ 100% ถ่ายลายด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส และระยะเวลาที่ใช้ในการรีดคือ 1 นาที ซึ่งการเลือกใช้กระดาษที่มีคุณสมบัติต่างกัน จะส่งผลต่อลวดลายที่เกิดขึ้นเมื่อถ่ายลายด้วยความร้อนลงบนผ้า ลวดลายที่เกิดขึ้นจากกระดาษรีไซเคิลสีน้ำตาล สีที่ถ่ายลายลงบนผ้าจะมีความสม่ำเสมอของสี หากต้องการไล่น้ำหนักสีให้มีความเข้มขึ้น จะต้องทำการถ่ายลายด้วยความร้อนซ้ำไปอีกรอบ เนื่องจากเนื้อกระดาษนี้มีคุณสมบัติดูดซับน้ำ สีที่ถ่ายลายออกมาจึงไม่ด่าง ส่วนลวดลายที่เกิดจากกระดาษปริ้นท์ดิจิตัลเหลือทิ้งจากร้านรับจ้างปริ้นท์นั้น จะมีความละเอียดชัดเจนมาก การเพนท์ลายด้วยแปรงลงบนกระดาษชนิดนี้ เมื่อถ่ายลายด้วยความร้อนจะปรากฏเป็นลวดลายทีแปรงที่ชัดเจนลงบนผ้า และอาจมีลวดลายเดิมของกระดาษปรากฏลงบนผ้าด้วย เนื่องจากกระดาษปริ้นท์ดิจิตัลมีคุณสมบัติที่ไม่ดูดซับน้ำ ทำให้สีที่ติดลงบนผ้านั้น ไม่สม่ำเสมอ และมีการไล่น้ำหนักสีตามที่เพนท์ลงบนกระดาษ โครงการนี้สามารถสรุปขอบเขตชิ้นงานออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี 1 คอลเลคชั่นในโครงการได้ดังนี้ 1. ชุดเดรส 1 ชุด 2. กางเกงขายาว 2 ตัว 3. เสื้อ 2 ตัว 4. เสื้อคลุม 1 ตัว 5. จั้มสูท 1 ตัว 6. ผ้าคลุมไหล่ 1 ผืน ขนาด90 x 90 เซนติเมตร จากการออกแบบสามารถออกแบบลวดลายโดยดึงลักษณะเด่นของการตกแต่งพื้นผิวแบบฟอกซ์ (Faux painting) มาใช้ ทำให้เกิดความน่าสนใจ ดูแปลกใหม่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเด่นชัด และมีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ สามารถพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและตลาดได้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ผ่องศรี รอดโพธิ์ทอง
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
krpongsr@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-06-21
Date.Modified
2560-06-21
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ว157ค 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Descipline
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77