ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบรองเท้าผ้าใบด้วยสีพิมพ์ธรรมชาติจากผงถ่านกาบมะพร้าวและยางพาราโดยเทคนิคการพิมพ์สกรีนภายใต้แบรนด์คอนเวิร์ส

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบรองเท้าผ้าใบด้วยสีพิมพ์ธรรมชาติจากผงถ่านกาบมะพร้าวและยางพาราโดยเทคนิคการพิมพ์สกรีนภายใต้แบรนด์คอนเวิร์ส
Title.Alternative
Experiment on combination of coconut charcoal and rubber as screen printing pigment and paste for Converse shoes
Creator
ณัชชา พรหมพักพิง
Subject
รองเท้า -- การออกแบบ
Subject
ซิลค์สกรีน
Subject
ศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองและพัฒนาวัสดุผงถ่านกาบมะพร้าวและยางพาราซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติ ให้สามารถนำมาใช้งานได้ในรูปแบบของสีพิมพ์สกรีน เนื่องจากในปัจจุบันอุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว มีกำลังการผลิตสูง หนึ่งในกระบวนการผลิตคือการพิมพ์สกรีนด้วยสีเคมีให้เกิดเป็นลวดลายบนผืนผ้า กรรมวิธีนี้ได้รับความนิยมเนื่องจากใช้ต้นทุนต่ำ พิมพ์ออกมาให้สวยงามได้ง่าย ผู้ประกอบการจึงเลือกใช้วิธีนี้เป็นจำนวนมาก ทำให้การใช้สีเคมีในการผลิตก็มากตามไปด้วยด้วย สีเคมีที่หลงเหลือจากอุตสาหกรรมเหล่านี้จะถูกชะล้างและปล่อยออกมาตามระบบน้ำเสียของโรงงาน ส่งผลต่อระบบนิเวศน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงได้ทดลองนำผงถ่ายกาบมะพร้าวซึ่งให้สีดำ โดยปกติแล้วคนไทยมักนำไปประกอบอาหารหรือผสมลงในขนม เช่น ขนมเปียกปูน แต่ไม่นิยมนำมาย้อมสีผ้า เนื่องจากสีดำจากถ่านนั้นย้อมไม่ติด มาผสมกับยางพาราที่มีคุณสมบัติเป็นสารข้นเหนียว และเคลือบผิวตามธรรมชาติ เกิดเป็นสีพิมพ์จากผงถ่านกาบมะพร้าวและยางพารา ซึ่งเป็นสีพิมพ์จากธรรมชาติชนิดใหม่ มีสีและพื้นผิวสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนสีพิมพ์เคมี และคุณสมบัติในการกันน้ำ จึงได้นำคุณสมบัติเหล่านี้มาออกแบบรองเท้าผ้าใบสำหรับแบรนด์คอนเวิร์ส (Converse) เป็นการเพิ่มทางเลือก และการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต แบรนด์คอนเวิร์สเองเป็นแบรนด์รองเท้าผ้าใบอเมริกันผลิตรองเท้าสำหรับกีฬาบาสเก็ทบอลตั้งแต่ปี ค.ศ.1908 ปัจจุบัน Converse ยังคงผลิตรองเท้าทรงคลาสสิคดั้งเดิมของแบรนด์ รวมถึงการทำงานออกคอลเลคชั่นพิเศษร่วมกับศิลปินต่างๆ มากมายเพื่อทดลองค้นหาวัสดุ ดีไซน์ใหม่ๆ ส่งผลให้คอนเวิร์สแตกต่างและโดดเด่นกว่ารองเท้าผ้าใบอื่นๆ ด้วยคุณลักษณะนี้ จึงได้เลือก รองเท้าทั้งหมด 4 ทรง จากแบรนด์คอนเวิร์สมาทดลองออกแบบร่วมกับสีพิมพ์ผงถ่านกาบมะพร้าว และยางพารา เพื่อพัฒนาเป็นผลงานที่สร้างสรรค์แปลกใหม่ มีคุณภาพระดับสากลต่อไป
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
จารุพัชร อาชวะสมิต
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kajarupa@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-06-20
Date.Modified
2560-06-20
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ณ259ค 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Descipline
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.80.32.33