ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การสร้างชุดทดลองการเขียนโปรแกรมภาษาซี ด้วย SDCC บน MCS-51

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การสร้างชุดทดลองการเขียนโปรแกรมภาษาซี ด้วย SDCC บน MCS-51
Title.Alternative
A construction of C programming laboratory set with SDCC on MCS-51
Creator
ไพบูลย์ พวงวงศ์ตระกูล
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
Subject
ซี (ภาษาคอมพิวเตอร์) -- การสอนด้วยสื่อ -- วิจัย
Subject
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2555
Date.Issued
2560-06-19
Date.Modified
2560-06-19
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
1685-3954
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 11, ฉบับที่ 3 (มิ.ย.-ก.ย. 2555) 68-73
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218